Begonia

De naam Begonia is te danken aan Michel Bégon (1638-1710), een voormalig gouverneur van de toenmalige Franse kolonie San Domingo. Hij is echter niet degene die de plant heeft ontdekt en als eerste heeft beschreven. Dat was Charles Plumier, een Franse botanicus en monnik, die in 1690 de plant noemde naar zijn beschermheer Bégon, die tevens beschermheer van de botanische wetenschap was. Omdat Begonia zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen draagt, is ze erg populair in de alternatieve scène waar ze bekend staat als ‘Queen m/v’. De over-the-top bloei en de campy kleuren sluiten naadloos aan bij deze titel.