Calla

Zantedeschia komt evenals Anthurium en Spathiphyllum uit de familie van de Araceae en wordt gekenmerkt door het trechtervormige gekleurde schutblad (ook wel schede genoemd) dat meestal voor bloem wordt aangezien. De eigenlijke bloem - de aar in de kelk - is minder opvallend.

Veel aronskelkachtigen hebben een voorliefde voor moerassen. Ook Zantedeschia soorten zijn moerasplanten die zich stevig in oevers verankeren. Van oorsprong is de aronskelk afkomstig uit Zuid-Afrika tot noordelijk naar Malawi en groeit daar vaak op plaatsen waar de afvoer van regenwater wordt belemmerd. Het zijn periodiek zompige, moerasachtige situaties die echter betrekkelijk kort blijven bestaan. Daaropvolgende lange perioden met droogte kan de plant goed overbruggen.