Jan van Doesburg

Bloemsierkunst in een breed perspectief en het overdragen van kennis zijn mijn grote passies. Bij “bloemsierkunst in een breed perspectief” gaat het mij om zowel het praktisch beoefenen van het vormgeven met plantaardig materiaal als het bloemsierkunstig denken.

Bloemen zijn nog een klein stukje van het Aards Paradijs. Als je ze in handen hebt voel je puur geluk. Het samenbrengen tot een compositie is een helende bezigheid. Zonder dit praktische doen is het zinloos een bloemsierkunstenaar te zijn.

De compositie die je maakt wordt bepaald door je denken. Zo is in een creatieve compositie de maker zichtbaar in wie hij is, wat hij wil, wat hij voelt, waar hij voor staat.  In mijn werk staat daarbij respect voor de natuurlijke vorm en natuurimpressies enerzijds, maar ook florale architectuur anderzijds, centraal.

Het bloemsierkunstige denken staat niet op zich. Het is verbonden met vele gebieden van ons bestaan. Daarbij gaat het om beeldende kunst, ambacht, design, presentatie, mode, historie, spiritualiteit, emotionaliteit, symboliek, tradities, folklore, commercie, botanie enz. 

Bloemsierkunst beleven vanuit deze holistische visie maakt het een rijke ervaring. Het is deze holistische insteek waar ik me in het vervolg van mijn carrière vooral aan wil wijden. En natuurlijk wil ik dat met anderen delen via performances, lessen, presentaties en publicaties.

Daarbij wil ik mijn ervaringen en denken uit het verleden inbrengen maar vooral ook verder door- en vooruit denken en van daaruit handelen. Ik verwacht van het initiatief Flower Factor dat het mij een platform daarvoor zal bieden.

Lees meer