Amaryllis

Mensen noemen de ridderster Hippeastrum vaak Amaryllis, maar dat berust eigenlijk op een misverstand. De echte Amaryllis heeft massieve stengels en meestal grote bloemen in tegenstelling tot de ridderster.

De botanische naam, Hippeastrum, betekent ridderster: ‘hippeus’ betekent ridder en ‘astron’ betekent ster. De plant vormt dan ook schitterende bloemen in een stervorm.