Groen doen in de klas!

Flower Factor en Young Crowds maken groene leerlijn voor het basisonderwijs.

Nederland is beroemd om zijn groensector. Bloemen en planten van Nederlandse bodem vinden hun weg over de hele wereld. Om de groensector toekomst-proof te maken, wordt er hard gewerkt aan innovatie en verduurzaming. Flower Factor ziet de noodzaak voor een extra pijler: educatie over bloemen en planten in het basisonderwijs. Want zonder belangstelling voor en kennis over bloemen en planten bij de jongste generatie, is de aanwas van toekomstige groenprofessionals én consumenten niet vanzelfsprekend.

 

Creativiteit en kennis
Flower Factor werkt samen met Young Crowds aan een boeiende en prikkelende ‘groene’ leerlijn voor basisschoolleerlingen in groep 5/6 en groep 7/8: Groen Doen in de Klas! Creativiteit en kennis over de bloemen- en plantensector staan in deze unieke leerlijn centraal. “We willen leerlingen de schoonheid en diversiteit van bloemen en planten laten ervaren”, aldus initiatiefnemer en internationaal gelauwerd bloemsierkunstenaar Pim van den Akker. “Werken met bloemen en planten stimuleert hun creativiteit en zorgt voor meer bewustwording van hun leefomgeving. Door ze op jonge leeftijd op een actieve en creatieve manier aan de slag te laten gaan met bloemen en planten krijgen ze meer affiniteit met onze branche. En zo investeren we in de toekomst van onze sector.”

 

De leerlijn
Groen doen in de klas! zal onder andere bestaan uit een werkboek en benodigdheden voor praktijkopdrachten. Daarnaast is er een interactieve digitale leeromgeving met verdiepingsopdrachten, ondersteunende instructiefilmpjes en do-it-yourself video’s. Kinderen leren over het belang van groen, hoe bloemen en planten worden gekweekt, hoe ze verzorgd moeten worden en welke beroepen er in de sector zijn. En hoe bloemen en planten je dagelijks leven prettig maken. Daarnaast is er voor de leerkracht een handzame instructie en worden speciale bijeenkomsten belegd waar zij kennis kunnen maken met de leerlijn en de diverse mogelijkheden. “Wij hebben met veel plezier deze leerlijn ontwikkeld met Flower Factor. Het is van groot belang dat leerlingen leren over alles wat groeit en bloeit en voor ons leven essentieel is” aldus Roland Pelle van Young Crowds. Young Crowds heeft inmiddels aangetoond dat een interactieve leerlijn een plaats krijgt in het basisonderwijs. Voor het wereldberoemde Metropole Orkest hebben zij een muzikale leerlijn ontwikkeld die inmiddels door 70.000 leerlingen wordt gebruikt.

 

Financiering
Young Crowds gaat nog voor deze zomer alle basisscholen in Nederland benaderen en hen de leerlijn Groen Doen in de Klas! aanbieden. “Het plan ligt klaar en we zijn in gesprek over financiering met belangrijke partijen in de sector. Zodra de financiering rond is, gaan we van start”, aldus Pim van den Akker van Flower Factor.

 

Teken voor dit initiatief
Flower Factor wil een groot draagvlak in de sector creëren voor dit initiatief en vraagt een ieder die dit initiatief onderschrijft, om hun steun via www.groendoenindeklas.nl te laten blijken.

Groen Doen in de Klas! is inmiddels door Let it Grow gespot en opgenomen in haar netwerk van wereldwijde initiatieven die werken met bloemen en planten. Let it Grow, een project van Royal FloraHolland, is een platform voor innovators. Dit platform stimuleert innovators om hun initiatieven verder te ontwikkelen. Deze initiatieven voegen met bloemen en planten waarde toe aan de levens van consumenten.

groen doen in de klas logo