Groen in de klas waardevol voor sector

Artikel uit De Bloemenkrant over Flower Factor's plannen voor groen onderwijs op de basisschool:

Dynamisch, dat is sierteeltbranche zeker. En ijverig. Wie in het groen zit, kijkt niet op een uurtje en schrikt evenmin terug voor verre afzetmarkten. Of het nu een hub is in Dubai of de te ontginnen consumentenmarkten in China en Amerika. Gehandeld moet er worden, want groei is geboden.

Er is zoveel kennis, innovatiekracht en creativiteit in de sector, die wil ik graag bundelen en aanwenden om de jongste generatie vertrouwd te maken met bloemen en planten.

Die zoektocht naar groei is een constante. Veelal via bekende paden, zoals efficiëntie, innovaties, nieuwe soorten & merken, nieuwe verpakkingen, toepassingen enzovoorts. 

De recente heilige graal is het betrekken van de jongeren. De 30-ers, 20-ers of nog jonger. Het zijn pogingen om de toekomst van de branche te zekeren. In dit kader mag het initiatief van Pim van den Akker uitzonderlijk genoemd worden.

Van den Akker is op missie om groen in het basisonderwijs te krijgen. Kinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar die wekelijks onderwijs krijgen in bloemen en planten.

YES WE CAN
En dat kan. Als de branche dit wil. De plannen zijn klaar. De organisatie staat en 1.600 basisscholen zijn bereid de leergang op te nemen in hun lesprogramma. De Bloemenkrant sprak met Pim van den Akker...

Lees het volledige artikel van De Bloemenkrant hier: 
23082016-BLOEMENKRANT-007.pdf

Wil je de plannen voor 'Groen Doen in de Klas!' ondersteunen? Zet je handtekening op: www.groendoenindeklas.nl

groen doen in de klas