"Kleur en grootte van roos vindt consument het belangrijkst"

Hoe tevreden is de consument over de roos? Bij welke gelegenheden koopt men een roos en is men bereid meer te besteden?

Snijbloemen vaak spontane aankoop
Eind 2015 is een onderzoek gehouden onder consumenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over het imago en koopgedrag van rozen. Aan dit onderzoek hebben 4740 consumenten meegewerkt, minimaal 1.100 per land. In het onderzoek zijn een aantal stellingen over snijbloemen in het algemeen voorgelegd.

Veel consumenten zijn het eens met de stelling dat snijbloemen vaak een spontane aankoop zijn, met name in Nederland en Duitsland (circa 70% is het daarmee eens). Bijna alle consumenten (65% tot 80% per land) zijn het eens met de stelling dat ze gefascineerd zijn door hoe bloemen veranderen en zich ontwikkelen; er is altijd weer wat anders te ontdekken. In drie van de vier landen geeft men aan ontvankelijk te zijn voor aanbiedingen (circa 50%), in Frankrijk speelt dit minder een rol.

Lees meer...

Bron bpnieuws.nl